SCUBA PHOTO OÜ

Tootjad

Uudiskiri

Leping ja garantii

 

Scuba Photo OÜ ÜLDISED LEPINGU ja GARANTII TINGIMUSED

LEPING:

1. Üldsätted

Käesolev dokument on koostööleping, mis on sõlmitud  www.scubaphoto.ee webipõhise müügikeskuse omaniku Scuba Photo OÜ ning kliendi vahel.

2. Tellimuse esitamine.

2.1 Kliendil on võimalus esitada tellimus kodulehelt leitud toodete hulgast või saates e-maili toodete kohta, mille vastu on huvi. Seejärel võetakse kliendiga ühendust ja tehakse kirjalik pakkumine.

2.2 Toote ja hindade sobivusel esitab klient tellimuse kirjalikult e-maili teel. Tellimusega kinnitab klient, et on tutvunud üldiste garantii tingimustega ning on nõus lepingu tingimustega.

2.3 Tellimus loetakse kinnitatuks pärast tellimuse esitamist e-maili teel.


3. Ettemaks.
3.1 Tellimiseks on ettemaks kokkuleppeliselt pakkumise alusel. Kui klient mingil põhjusel otsustab tellimuse tühistada pärast ettemaksu tasumist, siis ettemaksu summat ei tagastata.

4. Tasumine.
4.1 Kauba eest tasumine toimub ülekandega arve alusel.

Kaubale, mis on väljastatud arvega, kehtib arvel näidatud makse tähtaeg. Üle tähtaja läinud arvetele lisandub viivis, ning Scuba Photo OÜ-l on õigus lisada kauba saaja maksehäire registrisse, eelnevalt teavitades klienti 1 päev sellest ette.

Peale esimest meeldetuletust kleindile, ning arve mitte tasumisel, lisatakse klient maksehäiretesse järgneval päeval.

 

5. Tellimuse täitmine.

5.1 Müüja asub kliendi tellimust täitma koheselt peale tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta.

5.2 Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

 

6. Kauba kättetoimetamine.
6.1 Kauba kättetoimetamine toimub Eestis tegutsevate transport teenust osutavate firmade vahendusel (Eesti Post, DPD, CARGO).
Soovikorral toimetame kauba kokkuleppeliselt ise kohale.

 

7. Pretensioonid.

7.1 Pretensioonid kauba kohta esitada 3. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 

8. Tarneaeg.

8.1 Kauba orienteeruva tarneaja määrab müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile elektronposti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

 

9. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused.

9.1 OÜ Scuba Photo-l on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.scubaphoto.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.scubaphoto.ee. Kui tellimus on esitatud enne tingmuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

 

10. Kasutatud seadmete ja varustuse vahendamine.

10.1 OÜ Scuba Photo ei vastuta kasutatud varustuse garantii ja seisukorra eest. Vahendame kasutatud varustust kliendi soovil. Ostes kasutatud varustuse võtab klient enda peale vastutuse ja on teadlik, et kasutatud varustusel on omad riskid.Garantii:

1. Garantii kehtib ainult Scuba Photo OÜ-st ostetud toodetele.

2. Kõikidele toodetele on garantii 1 aasta kui tootja tehas ei ole ei ole kehtestanud teisiti (2 aastat). Toote või osa ümbervahetamine  garantiiperioodi vältel ei pikenda esialgset garantiiaega.
3. Garantii algab kauba väljastamisega kliendile koos arve-saatelehega. Arve-saateleht on ühtlasi garantii tunnistuseks.

4. Garantii katab tehasepoolse toote materjali ja valmistusvead.
5. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.

6. Garantii alla ei kuulu toote väärkasutamisest tekkinud kahjud.

7. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes ülalnimetatud garantiiperioodi jooksul:

  • normaalsest kulumisest;
  • puudulikust hooldamisest;
  • valedest töövõtetest paigaldusel;
  • valest kasutamisest;
  • muudest välisteguritest põhjustatud vigadest

8. Scuba Photo OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

9. Vealine toode, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.

 

TAGASTAMISTINGIMUSED

Peale kauba kättesaamist on Teil 14 päeva aega tellitud kaupadega tutvuda. Kui toode ei sobi, võib selle tutvumisajal tagastada.

TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info[ätt]scubaphoto.ee või helistage meie klienditeeninduse kontakttelefonil 56 23 69 37, et kokku leppida tagastamise või vahetamise üksikasjades.

Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele 2 tööpäeva jooksul peale kauba tagastamist. Tagasimaksmisele kuulub ainult kauba maksumus.

Enne kauba vastuvõtmist soovitame Teil toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kauppa mitte vastu võtta. Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

Ostukorv  

(tühi)

Uued tooted

No new product at this time

News

Uus Suunto D4i nüüd ka transmittriga (2011-06-13 23:04:31)

Uus Suunto D4i toetab ka transmittrit.

Soome sukeldujad leidsid šampanjat. (2010-07-19 14:47:34)

Soome ühe sukeldumisklubi liikmed avastasid Ahvenamaa piirkonnast Läänemere põhjast šampanjat.

All entries